Muizenstad gaat plat

En weer heeft mevrouw Soeters een hard werkende familie het brood uit de mond gestoten. Over de attractie kun je twisten. Je vindt het leuk of je gruwt ervan. Ik behoor tot de laatste groep zoals je wel kunt begrijpen na het lezen van Mouse in da house. Onze kids vonden het prachtig terwijl ik over mijn nek ging, maar buiten dat het nu wel of niet je smaak van vermaak is gun je wel iedereen zijn inkomsten. Er is nu een discussie losgebarsten over het dierwelzijn van de tamme muisjes tijdens het warme weer. Bam!! Een nieuw dieptepunt is bereikt. De bevlogen dierenactiviste heeft kritiek geuit op de heftige misdaad om de muisjes te laten ‘optreden’ bij ruim dertig graden. Activistje Soeters had de klacht ingediend tegen de kermis-exploitanten die daarop meteen het muizenpaleisje sloten. Definitief einde van de attractie. Ik zag de beelden van de huilende, ontredderde kermismevrouw en de haren rezen me te berge. Gelukkig kregen zij veel steun van mensen die verontwaardigd het kermispaar verdedigden en beschermden tegen het doorgedraaide carousselpaard. Waar gaat dit eindigen? Moeten we al het ongedierte in de toekomst soms verwelkomen in onze woningen om ze bij hitte gezellig plaats te laten nemen voor onze ventilatoren? Dank je de pissebed!! Gotsakker, die muizen hebben een complete stad vol zaagsel voor zichzelf! Met huisjes, trappetjes, bruggetjes. Ze kunnen lopen of liggen waar ze willen en met wie ze willen. Ze worden vast en zeker goed verzorgd en voorzien van muizenvoer en water. Hebben ze het warm dan gaan ze toch lekker ergens liggen uitpuffen? Dat kan daar namelijk. Ze hoeven niet eens arbeid te verrichten, van optreden is geen sprake! Het is namelijk niet zo dat ze kunstjes moeten vertonen zoals opzitten en pootjes geven. Geloof me, die muizen hebben het beter dan menig menselijk wezen ook. Zoals mijn boer die met 40 graden 200 koeien staat te melken zonder robot. Muizen schijnen in ieder geval een voorkeur te hebben voor warmte ten opzichte van kou en daarbij was – zover ik begreep – de attractie met de grootste hitte gesloten en alleen in de avond open.

Wel, het kan zomaar zo zijn dat mevrouwtje na haar terechtwijzing afgelopen week over haar foto waarop een vrachtwagen met vermeende Nederlandse slachtvarkens te zien was, gewoon weer de publiciteit zoekt. Kort gezegd: de aandacht wil afleiden van haar zogenaamde ‘varkens-tijdens-hitte’ actie die totaal gemanipuleerd lijkt te zijn geweest en dan ook gelijk onderuit gehaald werd. Net zoals animal-rights doet aan suggestieve beeldvorming weet ook deze directeur van het wetenschappelijk bureau van de PVDD hoe er gehandeld moet worden om de publieke opinie aan haar zijde te krijgen. Let wel, ook ik ben tegen heus dierenleed maar zoek geen dingen waar ze niet zijn. Het hitteprotocol wat betreft de diertransporten treedt in werking vanaf 27 graden Celsius. Boven de 35 graden mogen geen dieren worden vervoerd. Inspecteurs van NVWA (Nederlandse Voedsel- en Waren Aautoriteiten) handhaven hier op. Er zal best eens iets voor vallen maar ga geen raaskal de wereld in slingeren die klakkeloos door de media wordt overgenomen. Laat mensen hun brood verdienen zolang alles binnen de kaders van de wet wordt uitgevoerd. En dat gebeurt gelukkig meestal!

De attractie wordt voorgoed gesloten. Wat denk je dat er nu met de muisjes gaat gebeuren Karen Soeters?

Binnenkort: het hitteprotocol tijdens veetransporten

#Geenhittestress

Onder deze hashtag delen boeren deze week hun verhalen, foto’s of filmpjes over de maatregelen die zij treffen om eventuele hittestress bij hun dieren tegen te gaan. De gedachte daarachter werkt twee kanten op. Ten eerste willen we dat – net zoals wij dat voor onszelf willen- onze koeien zo min mogelijk last hebben van het warme weer en willen we graag met jullie delen hoe we daar mee omgaan. Ten tweede zorgt ernstige en langdurige hitte voor problemen wat betreft drachtigheid, voedselopname en melkgift. De lichaamstemperatuur van een koe is 38 graden celsius. Omdat het lijf zo groot is duurt het bij hen veel langer om weer af te koelen. Zonder maatregelen blijven ze nog lang last houden en stuiten we soms na maanden nog op problemen als gevolg van de hitte. Koeien en jongvee blijven bij ons lekker binnen in een luchtige, goed geventileerde stal. Boeren met weidegang laten hun beesten vaak ’s nachts naar buiten gaan omdat overdag weidegang -zonder schaduwplekken – onverantwoord is in deze hitte.

Onze maatregelen:

 1. De inhoud van de waterbakken wordt iedere dag ververst
 2. De koeien krijgen 20% minder voer omdat de opname met heet weer een stuk lager is
 3. Om pensverzuring tegen te gaan wordt de structuur in het voer verhoogd en de hoeveelheid krachtvoer verminderd
 4. Ter bescherming voor de pensbacteriën krijgen de koeien een buffer in de vorm van bicarbonaat
 5. Het restvoer wordt elke dag opgeruimd en blijft niet liggen om aan het jongvee gevoerd te worden
 6. Bij extreme hitte voeren we 2x per dag een mindere hoeveelheid
 7. In de ligboxstallen staan 6 grote ventilatoren die zorgen voor een contante luchtstroom
 8. De wanden van de jongveestal zijn bekleed met spaceboarding en een open nok zodat er voldoende ‘trek’ oftewel luchtverversing is.
 9. De kalverenstal is koel omdat deze optimaal is geïsoleerd
 10. De jonge kalfjes die buiten staan worden beschermd voor zonlicht dmv het hokdakje en krijgen 4x per dag vocht in de vorm van melk of extra water
 11. In alle stallen staan alle schuifdeuren wagenwijd open
 12. Bij langdurige en extreme hitte houden we de daken nat wat zorgt voor extra koelte